GME Remittance –

GME Remit र Namaste Pay को साझेदारी

GME Remittance Nepal सँगको साझेदारी मार्फत, Namaste Pay ले हाम्रा Users लाई संसारको जुनसुकै ठाउँबाट पैसा पठाउने र प्राप्त गर्ने भरपर्दो माध्यम प्रदान गरेको छ ।

कुनै पनि Outlet नगई, directly तपाईंको Namaste Pay वालेटमा Remittance को रकम प्राप्त गर्नुहोस् ।